.
 

Informace o škole

Naše soukromá škola byla založena v roce 1992 a do sítě škol MŠMT ČR zařazena pod názvem OA E. Holuba a střední škola veterinární prevence, s.r.o.
Od 1. 9. 2006 má škola na základě rozhodnutí MŠMT ČR č.j. 7003/2006-21 ze dne 24. 3. 2006 nový název SOŠ Emila Holuba s.r.o.

Od roku 2016 je škola je součástí společnosti Trivis, a. s.

Škola nyní poskytuje vzdělávání v oborech:

  • Veterinářství 43-41-M/01: čtyřleté denní vzdělávání zakončené maturitní zkouškou
  • Vzdělávací kurzy: vzdělávání v jednotlivých vyučovacích předmětech formou konzultačních hodin, ve vybraných kurzech zakončené maturitní zkouškou z jednotlivých vyučovacích předmětů podle §113 zákona č. 561/2004 Sb.


Aktuálně:


Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o., Dukelská 65, 614 00 Brno
Tel./Fax: +420 543250428, E-mail: oaeh @ oaeh.cz
IČO:25347390, IZO:108010015, účet: 2035245621/0100